Poznaj gminę Siechnice

Zieleń i rekreacja +
Obiekty historyczne +
Budowle sakralne +
Architektura użytkowa +

Projekt powstał z inicjatywy Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółki zależnej PGE Energia Ciepła z Grupy PGE